EXPERT PROFIL / EXPERT CV

Osobně jsem člověk velmi činorodý a kreativní - ráda fotím, kreslím, tančím, hraji na klavír a saxofon. Mám ráda akci, pohyb - tančím sambu a zouk, učím se surfovat a jezdit na longboardu - beru to jako svělé nové výzvy, na které člověk není nikdy starý:) Jsem z krásného Jablonce nad Nisou a nyní žiji v Praze, které postupně také přicházím na chuť. 

Mám ráda lidi, bavím mě naslouchat různým životním příběhům a hledat v nich inspiraci pro sebe a své okolí. Baví mě pestrost, ale zároveň je pro mě důležitý respekt lidí vůči sobě. Baví mě poznávat a učit se, ať během svých cest po světě, tak v různých kurzech nebo díky zajímavým knížkám.  

Profesní background jsem získala na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd. Vystudovala jsem sociologii a sociální a veřejnou politiku. Mezi důležité profesní certifikáty řadím kurzy pro kariérové poradce pořádané Euroguidance zejména pak kurz CHQ zaměřený na práci s kompetencemi (úroveň B1). Dále pak koučovací kurz Koučink Akademie Libchavy. A koučovací kurz získaný v kombinovaném studiu v angličtině ILM (stupeň 5 /ze 7). 

    Ve své kariéře jsem prošla různými pozicemi a různými segmenty trhu práce, které ale vždy spojovalo téma vzdělávání dospělých a rozvoj jejich (pracovního) života.
Za svou velkou přednost z hlediska kariérového poradenství považuji právě vlastní praxi jak ze soukromého sektoru, tak z neziskového, tak z veřejné správy. 

Celkový přehled referencí firem, neziskovek a organizací veřejné správy najdete na záložce Reference klientů.ZA DŮLEŽITÉ MILNÍKY A ÚSPĚCHY V MÉM PRACOVNÍM ŽIVOTĚ POVAŽUJI:
 • 2014 jsem se stala odborným garantem a realizátorem pro kariérový rozvojový program pro soukromou jazykovou školu Janua Linguarum Reserata
 • 2014 zahájení práce na Kariérovém diJÁři
 • 2013 začínám realizovat (po úspěšném výběrovém řízení) roční koučovací program v ČSOB 
 • 2013 jsem se stala odborným garantem a realizátorem pro kariérové rozvojové programy pro Nadání a dovednosti o.p.s. (práce s dospělými i dětmi, kteří prošli dětskými domovy a pěstounskými rodinami)
 • 2013 jsem zahájila spolupráci s Kariérním centrem ČVUT, pro které jsem realizovala kariérní workshop a navrhla kariérní rozvojový program
 • 2013 jsem se stala odborným garantem pro vzdělávací programy pro APPN o.p.s. (kariérové poradenství pro neslyšící dospělé) a zároveň s touto organizací pracuji na rozvoji pracovního portálu pro neslyšící zájemce o práci
 • 2012 jsem zahájila spolupráci s Paramita a Tara o.p.s., pro které pracuji jako kariérový lektor a kouč
 • 2012 jsem zahájila spoupráci s Fondem dalšího vzdělávání MPSV, kde se jako expert pro kariérové poradenství podílím na rozvojových aktivitách v této oblasti pro ČR, aktivně participuji na projektu Pracovní návyky, který se zaměřuje na práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi
 • 2012 úspěšně přecházím ze zaměstnaneckého poměru "na volnou nohu":)
 • 2012 jsem zahájila velmi inspirativní spolupráci s Google Premium Partner firmou netmail s.r.o. (nejprve jako zaměstnanec - vedoucí vzdělávacího centra, nyní jako spokojený externí lektor:)
 • 2012 jsem jako člen expertního týmu spoluvytvářela kvalifikační a hodnotící standardy pro Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací
 • 2009 jsem začala externě spolupracovat s mým bývalým klientem z MHMP, se Spiralis o.p.s., pro které od té doby připravuji skvělé rozvojové programy zejména pro rodiče vracející se po mateřské/rodičovské zpět na trh práce, zároveň pro ně vedu workshopy na téma online sebe prezentace a můj koučink pro ně zaměřuji na hledání si práce nebo startu vlastních podnikatelských aktivit 
 • 2009 jsem se stala členem expertního týmu Euroguidance pro hodnocení příspěvků v soutěži Národní cena kariérového poradenství - na soutěži pracuji každoročně až doposud
 • 2009 jsem byla dva roky zástupcem za ČR v mezinárodní skupině ELGP zabývající se koncepčním rozvojem kariérového poradenství na evropské úrovni 
 • 2009 rozšiřuji můj background dalšího vzdělávání o kariérové poradenství a expertní práce pro Centrum kariérového poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání, kde jsem až do roku 2012 školila ředitele v oblasti kariérového poradenství a realizovala jsem analytické a koncepční práce v této oblasti
 • 2008 mám radost z podařeného přechodu z veřejné sféry do soukromého segmentu: získávám práci v poradenské, konzultační firmě M. C. Triton, spol. s r.o. a zahajuji práce na vzdělávacích firemních zakázkách
 • 2004 získávám krásné absolvenské místo na Magistrátu hl. m. Prahy na odboru fondů EU, kde jsme s kolegy nastavovali první pravidla pro čerpání dotací na neinvestiční vzdělávací projekty Ve soukromém sektoru jsem byla zaměstnaná: 
- v konzultantské firmě M. C. Triton, spol. s r.o.
- v IT firmě netmail s.r.o. (Premium Google Partner) 

Ve veřejné správě jsem pracovala jako zaměstnanec: 
- na Magistrátu hlavního města Prahy, na odboru fondů EU
- v Národním ústavu pro vzdělávání, příspěvkové organizaci MŠMT 

CV - ZAMĚSTNANEC / EMPLOYEE